» Hva er LEI? Alle spørsmål rundt Legal Entity Identifier «

Hva betyr LEI? Hvilke bedrifter må ha det og hvordan søker jeg? Her finner du svarene på disse spørsmålene og mange flere angående LEI.

m

y
Velg en kategori.
s
LEI-administrering
b
Samlet søknad
P
Mine data
B
Betaling
I
Info om LEI-kode
m
LEI-søk
Hva koster en LEI- eller en LEI-søknad?
LEI-søknaden koster € 49, og fornyelse koster € 69. HHer finner du alle kostnadene for en LEI-kode.
Hvordan søker man om LEI-kode?
Etter å ha opprettet en brukerkonto (med brukernavn og passord) og søkt om én eller flere LEI-koder online. Klikk på «LEI-søknad» og fyll inn informasjon om selskap (morselskap hvis aktuelt) og kontaktpersoner. Du kan også oppgi flere selskaper eller utføre en samlet søknad. Se også: Kan jeg søke om flere LEI-koder samtidig (samlet søknad)?
Merk: Feltene merket med * er obligatoriske.

Prosessen er veldig enkel og intuitiv. Du har imidlertid tilgang til «brukerhåndbøker» som kan lastes ned.
Hvem kan søke om LEI-kode?
Følgende betingelser gjelder for søkeren:
 1. Du har rett til å representere selskapet ditt eller fondet som styres av selskapet ditt på tidspunktet for søknaden i kraft av din rolle (f. eks. administrerende direktør, prokurist) og dermed til å søke om LEI-kode.
 2. Du er autorisert av en person med rett til å fungere som representant (f. eks. administrerende direktør, prokurist) med fullmakt til å søke om LEI-kode.
Hva er kravet om fullmakt?
EI-søknaden må sendes inn av en person som er oppført i registeret som berettiget til å være representant (f. eks. daglig leder, administrerende direktør, autoriserte representanter). Alternativt kan en person som er autorisert til å handle i registeret gi autorisasjon til søkeren med en fullmakt. Denne fullmakten overføres elektronisk via PDF. I tilfelle uoverensstemmelser, skal EQS Group be om det opprinnelige ekthetsbeviset. EQS Group kan utsette LEI-tildelingen frem til kvitteringsdatoen for fullmakten.
Hvilke data trenger jeg for å søke om én eller flere LEI-kode?
For å søke om én eller flere LEI-kode, er det påkrevd å gi oss informasjon om søkeren og selskapet, som navn på representanter/selskap, adresse og hvorvidt det er behov for en fullmakt. Hvis du vil, tar EQS LEI-teamet hånd om opplastingen av et utdrag fra handelsregisteret til ditt selskap eller et lignende tilhørende dokument (behandlingsgebyr på € 10).
Hvor lang tid tar det å søke om én eller flere LEI-kode?
LEI-søknaden tar bare 5 minutter. Etter de har mottatt betalingen, vil EQS Group verifisere dataen din. Hvor lang tid dette tar, avhenger av innsatsen og det nåværende bestillingsvolumet. Som regel får du din LEI-kode – alle dine LEI når du bestiller flere LEI-kode – dagen etter søknaden ble sendt inn*.
* For en søknad på en virkedag før kl. 16.00 (CET).
Kan jeg kansellere en LEI-søknad?
Ja, selvfølgelig. For å kansellere en LEI-søknad eller for å kansellere bestillingen din, bør du kontakte oss umiddelbart på lei-manager@eqs.com.
Nøyaktig hva vil bli verifisert under LEI- utstedelsen?
For å opprettholde en høy sikkerhetsstandard for de verdensomspennende LEI- dataene, vil dine oppføringer blandes sammen med andre offentlige kilder. På denne måten sørger vi for at kun den korrekte informasjonen kodes og lagres i henhold til et uniformt system.

Vi kontrollerer også om en LEI-kode allerede har blitt utstedt under samme navn og/eller adresse. Hvis all informasjon er korrekt og ingen duplikat er tilgjengelig, vil en LEI-kode utstedes og publiseres av EQS Group. Du vil automatisk bli informert om publikasjonen på e-post.
LEI-søknaden min ble avvist. Hva er årsakene til dette?
Før en LEI-kode utstedes, vil EQS Group kontrollere om informasjonen din er korrekt. Dette inkluderer å kontrollere om en LEI-kode allerede har blitt utstedt av en annen myndighet. Hvis en LEI-kode allerede har blitt utstedt til en enhet eller hvis verifiseringen inneholder feil informasjon, vil ingen LEI-kode bli publisert. Du vil bli informert om årsaken til avvisningen via e-post.
Jeg har bedt om min LEI-kode fra andre utsteder- organisasjoner og ønsker å overføre den til min brukerkonto hos EQS. Hva må jeg gjøre?
Et kontobytte vil utføres etter forespørsel fra begge deltakende kontoinnehavere av vår LEI-hjelpeskranke. Forespørsler om endring av konto kan tas opp på +49 (0)89 4444 30 321 eller lei-manager@eqs.com.
Overføringen er gratis.
Når utløper min LEI-kode, og hvordan kan jeg forlenge den?
Etter den første LEI-søknaden, gjelder kontrakten i 1 år og vil deretter utløpe. Du er på ingen måte bundet av kontrakten. For å fortsette å bruke LEI-en for dine finansielle transaksjoner, er du nødt til å aktivt fornye den. Vi vil minne deg på dette i god tid. Omtrent 8 uker før gyldighetsperioden for din LEI-kode utløper, vil du motta en e-post fra oss. Ytterligere påminnelser vil følge.
Kan jeg søke om flere LEI-koder samtidig (samlet søknad)?
For å gjøre det så enkelt som mulig å søke om flere LEI-koder samtidig, tilbyr vi en enkel søknadsprosedyre for minimum 10 LEI. EQS administrerer din LEI-kode, og du drar nytte av spesielle vilkår. Klikk her for en samlet LEI-søknad.
Du kan bruke en mal for å oppgi nødvendig informasjon om dine selskaper eller fond. Hvis du har spørsmål om søknadsprosessen eller vilkårene, er det bare å ta kontakt med oss.
Hvordan kan jeg søke om LEI-kode for investeringsfondene mine?
Med EQS LEI MANAGER gir vi investeringsfond-selskaper en spesiell tjeneste: med vår nye fullservice-pakke kan du videresende de LEI-relevante fondene til oss via e-post (lei-manager@eqs.com), så vil vi ta hånd om alt annet for deg. Ikke nøl med å ta kontakt med oss på e-post (lei-manager@eqs.com) eller telefon (+49 (0)89 4444 30 321) og finn ut mer om våre spesielle tjenester og vilkår for investeringsfond- selskaper.
Hvor lang tid tar det å søke om én eller flere LEI-kode?
Det tar bare 5 minutter å søke om LEI-kode. Etter de har mottatt betalingen, vil EQS Group verifisere dataen din. Hvor lang tid dette tar, avhenger av innsatsen og det nåværende bestillingsvolumet. Som regel vil du få din LEI-kode – alle dine LEI-kode når du bestiller flere LEI-kode – samme dag som du sender inn søknaden*.
*For en søknad på en virkedag før kl. 16.00 (CET).
Hvordan registrerer jeg meg?
For å registrere deg, er det bare å klikke på « Register", skrive inn e-postadressen din og velge et passord. Du vil da motta en e-post og du kan logge inn på EQS LEI MANAGER.
Hvis du har noen spørsmål, er det bare å kontakte vår hjelpeskranke på tlf. +49 (0)89 4444 30 321.
Hvordan kan jeg fikse feil i LEI-dataene mine?
I detaljoversikten over hvert enkelt LEI-datasett, finner du knappen Duplikater eller datafeil. Dette tar deg til et kontaktskjema hvor du kan beskrive og rapportere feil til EQS Group.

Du kan endre dine egne arkiver i EQS LEI MANAGER fra din brukerkonto. Alternativt kan du kontakte lei-manager@eqs.com via e-post.
Hovedkontoret til selskapet mitt flytter utenlands. Er jeg nå nødt til å søke om en ny LEI-kode?
Nei. Når en LEI-kode først er utstedt, beholder den også sin gyldighet når det juridiske setet endres. Forutsetningen er at dette fremdeles er den samme juridiske enheten. Det er kun nødvendig å oppdatere dataene om selskapet. Du kan gjøre dette i EQS LEI MANAGER, eller du kan kontakte lei-manager@eqs.com via e-post.
Mitt selskap er basert i Norge, men også aktivt i utlandet. Trenger jeg en annen LEI-kode fra de ansvarlige myndighetene der?
Nei. Hver juridisk enhet får en unik LEI-kode, som brukes over hele verden.

I dette tilfellet trenger du kun en ytterligere LEI-kode hvis et juridisk uavhengig datterselskap som har blitt opprettet i utlandet, f. eks. i forbindelse med finansielle markedstransaksjoner og rapportering, trenger LEI-kode.
Hva betyr LEI-statusen?
Issued: EQS Group har verifisert alle data og utstedt en LEI-kode. Statusen « publisert» bekrefter at all oppgitt data har blitt undersøkt i løpet av det siste året.
Merged: Denne LEI-en eksisterer ikke lenger. Den har blitt sammenslått eller overtatt.
Retired: Den juridiske enheten som denne LEI-en har blitt utstedt for, er ikke lenger aktiv. Dato og årsak (f.eks. insolvens, oppløsning av fond) vil vises i andre felt.
Lapsed: LEI-dataene er ikke aktuelle lenger. Den siste verifiseringen fant sted over ett år siden; dataene har ikke blitt oppdatert.
Betalingsmetoder
Du kan utføre betalingen via faktura eller kredittkort.
For overføringer, bruk denne bankkontoen:
Kontoinnehaver: EQS Group AG
Pengeinstitusjon: Commerzbank AG München
IBAN: DE05700400410221871700
BIC (SWIFT-kode): COBADEFF700
Når betalingen din er mottatt av EQS Group, vil du bli informert via e-post og bestillingen din vil bli gitt ut for vurdering.
Uansett hvilken betalingsmetode du velger, blir bestillingen din behandlet umiddelbart. Hvis du har betalt med faktura, vil denne sendes til deg i løpet av de neste dagene. Hvis du betaler med kredittkort, vil regningen gjøres opp umiddelbart, og kvitteringen vil også sendes i løpet av de neste dagene.
Gjelder lisensavgifter for bruk av LEI-kode?
Nei. Alle har gratis tilgang til LEI-kode, og bruk av LEI-kode er også gratis. Ingen ekstra kostnader påløper for bruk, distribusjon og lagring av LEI-kode. Du finner mer informasjon om våre priser her.
Hva er en LEI-kode og hvilke opplysninger inneholder den?
En Legal Entity Identifier (LEI) er en globalt standardisert og unik ID for finansielle markedsdeltakere. Den gjelder over hele verden og sikrer større åpenhet på kapitalmarkedet. Finanskrisen viste hvor vanskelig det var for banker og myndigheter å avklare komplekse selskaps- nettverk samt relasjoner mellom emisjon og emittent på en rask og entydig måte. Det globale LEI-systemet løser problemet: en LEI-kode gjør det mulig å identifisere hver enkelt kontraktspartner og gjør det enklere å overholde meldeplikten til tilsynsmyndigheter.

LEI-koden er en 20-sifret alfanumerisk kombinasjon (i henhold til ISO-standard 17442).

Kode:    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX 4-sifret prefiks for LOU. EQS Group AG har «8945»
XXXXXXXXXXXX 14-sifret identifikasjon for den juridiske enheten
XX 2-sifret kontrollsum, som er dannet i henhold til ISO 7064 (modulo 97-10)
Hvilken informasjon om selskapet lagres sammen med LEI-en?
Hver LEI-kode inneholder data om selskapet eller fondet:
 • Offisielt navn på juridisk enhet/fondsleder
 • Juridisk form
 • registernummer + navn på registret
 • Juridisk adresse for hovedkontor/fondsleder
 • ISO-landskode (f.eks. DE)
 • Dato for første LEI-utstedelse
 • Dato for siste oppdatering av lagret informasjon
 • Dato og årsak når LEI-kode utløper
Hvilken informasjon om selskapet vil bli publisert?
 • Data på LEI-en
 • Data om selskap
 • Jurisdiksjon
 • Hovedkvarter
Hvem trenger LEI-kode?
For tiden trenger alle selskaper LEI-kode,
 • for å delta i derivathandel,
 • for å registrere finansderivater til et transaksjons- register – som i henhold til artikkel 9 EMIR (European Market Infrastructure Regulation), er obligatorisk etter 12. februar 2014,
 • for direkte rapportering etter nasjonalt register (f.eks. erklæringer om stemmerett)
 • for obligatorisk offentliggjøring i henhold til artikkel 26 om europeisk finansmarkedsregulering (MiFIR, MiFID II).
De første adressatene er derfor de finansielle motpartene:
 • Banker/kredittinstitusjoner
 • Forsikringsselskaper
 • Verdipapirforetak
 • Investeringsfond/KVG (kapitalforvaltningsselskaper)
Følgende er også berørt, for eksempel:
 • Selskaper, foreninger, kooperativer, stiftelser, sammenslåtte selskaper
 • Kommersielle selskaper/partnerskap
 • Fellesforetak
 • GbR
 • Registrerte kjøpmenn
 • Selskaper (territorielle samt personal- og forenings- avdelinger, universiteter)
I lys av reguleringen av finansmarkedene, kan man forvente seg at bruk av LEI-kode vil tas for gitt av mange myndigheter og institusjoner verden rundt. Dermed også for de ikke-finansielle motpartene (dvs. alle andre selskaper i realøkonomien), som konkluderer derivatkontrakter. Enkeltpersoner og juridisk avhengige selskaper trenger ikke LEI-kode.
Her finner du en oppdatert oversikt over de løpende og planlagte aktivitetene til tilsynsmyndighetene, inkludert bruk av LEI-kode.
Hvem utsteder LEI-kode?
I henhold til et føderalt prinsipp, utstedes LEI-kode av lokale institusjoner (LOU). Siden 26.09.2017 har EQS Group AG overtatt LEI-utstedelsen. Den 26.09.2017 ga LEI ROC EQS Group en offisiell «godkjenning». Dette betyr at LEI-kode som er utstedt av EQS Group er bindende anerkjent av alle medlemmer av LEI ROC og kan brukes globalt til tilsynsformål (spesielt for rapportering i henhold til EMIR og Dodd-Frank Act). Som sponsorautoritet verifiserer BaFin samsvar med standarder fastsatt av FSB eller LEI ROC.
Hovedkontoret til selskapet mitt flytter utenlands. Er jeg nå nødt til å søke om en ny LEI-kode?
Nei. Når en LEI-kode først er utstedt, beholder den også sin gyldighet når det juridiske setet endres. Forutsetningen er at dette fremdeles er den samme juridiske enheten. Det er kun nødvendig å oppdatere dataene om selskapet. Du kan gjøre dette i EQS LEI MANAGER, eller du kan kontakte lei-manager@eqs.com via e-post.
Mitt selskap er basert i Norge, men også aktivt i utlandet. Trenger jeg en annen LEI-kode fra de ansvarlige myndighetene der?
Nei. Hver juridisk enhet får en unik LEI-kode, som brukes over hele verden.

I dette tilfellet trenger du kun en ytterligere LEI-kode hvis et juridisk uavhengig datterselskap som har blitt opprettet i utlandet, f. eks. i forbindelse med finansielle markedstransaksjoner og rapportering, trenger LEI-kode.
Hvorfor finner jeg ikke min LEI-kode på EQS LEI eller selskapssøk?
Etter LEI-søknaden er ditt dataarkiv tilgjengelig via søkeportalen (LEI- og selskapssøk ) – selv uten LEI-kode bør du kunne finne selskapet ditt. EQS Group sjekker deretter informasjonen din før en LEI-kode utstedes og publiseres. Denne undersøkelsen begynner etter betaling av avgiften. Varigheten avhenger av innsats og nåværende bestillingsvolum. Når dette er gjort, vil du motta en bekreftelse på e-post og LEI-en vil bli publisert i EQS LEI MANAGER.
Hvordan finner jeg LEI-dataene fra mine samarbeidspartnere og andre markedsdeltakere?
For dette kan du bruke vårt EQS LEI- og selskapssøk.
Jeg la merke til noen feil i LEI-dataene – hva kan jeg gjøre?
Du kan endre dine egne data i EQS LEI MANAGER via «LEI-administrering». Hvis du vil deaktivere din LEI-kode på grunn av en feil oppgave, kan du kontakte lei-manager@eqs.com.
Du kan rapportere feil i utenlandske arkiver ved hjelp av det globale LEI-søket i GLEIF. For å gjøre dette, er det bare å skrive det berørte selskapet eller korresponderende LEI-kode i inntastingsfeltet og gå til detaljvisningen. Med knappen «Tilskynd denne oppføringen» kan du rapportere eventuelle feil til GLEIF via et kontaktskjema. Du vil da motta en oppsummering og bekreftelse på feilmeldingen via e-post.
Hva koster det å få LEI-informasjon?
Henting av informasjon på EQS LEI-kode og selskapssøk er gratis.

Massenbeantragung

n

» Ofte stilte spørsmål «

Hva er LEI-kode?
En Legal Entity Identifier (LEI) er en globalt standardisert og unik identifikator for finansielle markedsdeltakere. Den gjelder over hele verden og sikrer større åpenhet på kapitalmarkedet. Finanskrisen viste hvor vanskelig det var for banker og regulatorer å raskt og utvetydig avklare komplekse selskapsnettverk samt relasjoner fra emisjoner til utstedere. Det globale LEI-systemet motvirker dette: En LEI-kode gjør det mulig å tydelig identifisere hver kontraktspartner og bidrar dessuten til oppfyllelse av obligatorisk formidling til tilsynsmyndigheter. LEI-koden er en 20-sifret alfanumerisk kombinasjon (i henhold til ISO-standard 17442).
Hvem trenger LEI-kode?
Alle selskaper trenger for tiden LEI-kode for å oppfylle forpliktelsene i henhold til EMIR (European Market Infrastructure Regulation) og European Financial Market Regulation (MiFIR, MiFID II). De første adressatene er derfor de finansielle motpartene: banker og kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper, verdipapirforetak, investeringsfond og kapitalforvaltningsselskaper. I lys av reguleringen av finansmarkedene, kan man forvente seg at bruk av LEI-kode vil tas for gitt av mange myndigheter og institusjoner verden rundt. Dermed også for de ikke-finansielle motpartene (dvs. alle andre selskaper i realøkonomien) som konkluderer derivatkontrakter. Enkeltpersoner og juridisk avhengige selskaper trenger ikke LEI-kode.
Hvordan får man LEI-kode?
For å kunne søk om LEI-kode, må selskapet/institusjonen være registrert i et offisielt register og og være tydelig autorisert.
Hvor lang tid tar det å søke om én eller flere LEI-kode?
Det tar bare 5 minutter å søke om LEI-kode. Etter de har mottatt betalingen, vil EQS Group verifisere dine data. Hvor lang tid dette tar, avhenger av innsatsen og det nåværende bestillingsvolumet. Som regel vil du få din LEI-kode – alle dine LEI-kode hvis du bestiller flere – på samme dag som søknaden*. (*For en søknad på en virkedag før kl. 16.00.)
Kan jeg søke om flere LEI-koder samtidig?
Ja! For å gjøre det så enkelt som mulig å søke om flere LEI-kode på én gang, tilbyr vi en komfortabel, samlet søknadsprosedyre for minimum 10 LEI-kode. EQS tar hånd om administreringen av din LEI-kode. Du drar dessuten nytte av spesielle vilkår. Klikk her for en samlet LEI-søknad.